Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

''ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΘΕΟ''


"Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τό Πνεῦμα τό Ἅγιον· Τριάς Ἁγία δόξα σοι". Ἀμήν.


Ισχύς μεγάλη, ‘κρυφή’ και ‘πονηρή’ εξουσιάζει την κοινωνία.
Ηρωας είναι εκείνος που θα την ελευθερώσει.
Σωτήρας, εκείνος που θα την εξανθρωπίσει.
Ομηρός της δεν θα είναι πια ο άνθρωπος, μόνο το παρελθόν του.
Υμνοι θα γραφούν για εκείνον που θα διαλύσει το ‘κακό’.
Συνεργοί του οι ‘φωτεινοί’.


Χαίρεται η φύση γιατί θα ανθίζει πάλι και θα ‘γεννά’.
Ρέει άφθονο το νερό της λύτρωσης στις ανακουφισμένες ψυχές.
Ινδάλματα μια ακόμα φορά οι φέροντες το ‘δίκαιο’.
Σταθμός στην Ιστορία το ‘2024’.
Τότε θα κλείσουν οι πύλες του ‘σκότους’.
Ονειδος και απιστία θα σφραγιστούν πίσω απ΄αυτές.
Συγκίνηση και αγάπη θα συνοδεύσουν ελεύθερες πια την ‘Πασχάλιο χαρά’.
''Δεκατρία γράμματα, δεκατρείς προτάσεις, δεκατρείς απόστολοι, όλοι επιλεγμένοι από τον Θεό όπως επιλεγμένοι είναι και οι ''ανανεωτές'' του κόσμου τούτου...
Προσευχόμαστε παρακαλώντας τον Θεό να κολωβοθούν οι ημέρες που προφήτευσαν οι άγιοι ότι « δεν θα ήθελε κανείς τους να ζήσει στις ημέρες μας, γνωρίζοντας το βαθμό εξαθλίωσης και κακουχιών που 
θα υποστούμε ... »
Ικετεύουμε το πέρασμα στην ‘κοινωνία του δικαίου και της αγάπης’ να γίνει αναίμακτα φέροντας το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που ο πόλεμος θα επιβάλει στο πέρασμά του''…..