Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

"ΦΩΝΗ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ"
ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ!!!