Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

"ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΙ Π.Δ ΣΤΙΣ 29/12"
Το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία σε περίπτωση που δεν καρποφορήσει η τρίτη ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό που προβλέπεται είναι η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη βουλευτικών εκλογών εντός 30 ημερών από τη θυροκόλληση του διατάγματος της διάλυσης της Βουλής.
Μόλις συγκληθεί η νέα Βουλή και συγκροτηθεί σε Σώμα, η πρώτη πράξη που θα κάνει θα είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και στην ψηφοφορία αυτή απαιτούνται επίσης 180 βουλευτές. Εάν ούτε και σε αυτήν την 4η ψηφοφορία το Σώμα δεν καταφέρει να εκλέξει Πρόεδρο, θα γίνει και πέμπτη ψηφοφορία, όπου απαιτούνται 151 βουλευτές, δηλαδή η πλειοψηφία επί του συνόλου.
Εντελώς διαφορετική είναι η διαδικασία σε περίπτωση που ούτε τότε δεν εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην έκτη ψηφοφορία δεν μπορούν να υπάρχουν νέες υποψηφιότητες, αλλά αναγκαία λαμβάνουν μέρος οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι της πέμπτης ψηφοφορίας. Επίσης, το Σύνταγμα προβλέπει εκλογή Προέδρου με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων.

ΠΗΓΗ