Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

"ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΙΝΑ-Η ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ"


ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 6/10/2013 ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ !!! +++