Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

"ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΔΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ"


Το Διονύση Μακρ

Η ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ
ΟΥΤΕ ΠΟΥΛΙ ΠΕΤΑΜΕΝΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗ ΔΙΑΣΧΙΖΕΙ !!!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΤΣΙΠΡΑ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ


άν γκαταλίπωσιν ο υοί ατο τόν νόμον μου, καί τος κρίμασί μου μή πορευθσινάν τά δικαιώματά μου βεβηλώσωσι, καί τάς ντολάς μου μή φυλάξωσιν, πισκέπτομαι ν ράβδ τάς νομίας ατν, καί ν μάστιξι τάς δικίας ατν. Τό δέ λεός μου ο μή διασκεδάσω πατν, οδο μή δικήσω ν τ ληθεί μου, οδο μή βεβηλώσω τήν διαθήκην μου, καί τά κπορευόμενα διά τν χειλέων μου ο μή θετήσω. (ψαλμ. 88)

  

«Θά ταν πολύ λιγότερα τά δεινά άν λλάδα σκλαβωνόταν καί ζοσε να ζυγό ντίστοιχο μέ τόν θωμανικό, πό τά δεινά πού πρόκειται νά κολουθήσουν μετά τή νομιμοποίηση το κιναιδισμο στόν ελογημένο ατό ρθόδοξο τόπο. ψήφιση το βλάσφημου γιά τόν τριαδικό Θεό νόμου πού καθιστά τήν μαρτία καί μέ τή βούλα ς νόμιμη πιλογή ζως  χει νεργοποιήσει πολύ -πολύ βαθιά ...ρήγματα κι χι μόνο. Ο συνέπειες γιά τόν διάφορο στήν πλειονότητά του λληνικό λαό θά εναι τραγικές. Κοντά στά ξερά δυστυχς θά τήν πληρώσουν καί τά χλωρά!  Μή γένοιτο Θεέ μου!

Ο πρωταγωνιστές μεσοι (βουλευτές, κίναιδοι κ. .) καί μμεσοι (σιωπηλοί εράρχες καί διάφοροι πιστοί) θά νιώσουν πολύ σύντομα τί σημαίνει πίσκεψη το Θεο... γιά τίς νομίες ατν, πως ναφέρει ψαλμωδός Δαυίδ. Κύριός μας δέν μπαίζεται. Κύριός μας πεμβαίνει δυναμικά μόνο ταν πιχειρεται λλοίωση το λειτουργικο συστήματος καί κατάργηση τς διαθήκης πού χει συνάψει μέ τόν νθρωπο. Ο ξελίξεις θά εναι ραγδαες.

θήνα, πόλη πό τήν ποία κτοξεύθηκε γιά μία κόμη φορά βέλος βλασφημίας νάντια το Θεο πέγραψε τήν ριστική καταδίκη της. Διαγράφτηκε πό τόν ορανό καί θά χει τήν τύχη τν Σοδόμων καί τς Καπερναούμ. Οτε πουλί πετούμενο δέν θά περν πάνω π’ ατήν. Δέν γνωρίζω ν ατό γίνει σέ μία ρα σέ μία μέρα σέ να μήνα σέ κατό χρόνια. Τόν χρόνο τόν ρίζει Κύριός μας! Εναι πολύτως  μως βέβαιο πώς θά γίνει, κτός κι ν στό μεταξύ ο κατοικοντες στήν λληνική πρωτεύουσα μετανοήσουν καί νηστέψουν πως κριβς ο Νινευϊτες καί κλιπαρήσουν τό λεος το Θεο.

Τά βέλη τς νομίας πού ριξαν πρός τό Θεό χι μόνο ο 194 βουλευτές πού ψήφισαν πέρ καί ατοί πού πονηρά πουσίαζαν λλά καί σοι ψήφισαν κατά το νόμου κινούμενοι πό διοτέλεια καί μόνο καί χι πό μολογία πίστεως δέν θά γγίξουν τό Θεό γιατί εναι πολύ ψηλά καί δέν τόν φθάνουν. Θά πιστρέψουν γρήγορα στά κεφάλια τους τραυματίζοντάς τους θανάσιμα. Φοβμαι τι σ’ ατή τή Βουλή θά χυθε μέ τή μορφή χειμάρρου πολύ αμα. Μή γένοιτο Θεέ μου, φώτισέ τους καί δήγησέ τους στήν μετάνοια. Τήν δια τύχη φαίνεται πώς περιμένει καί τούς διάφορους- κοιμώμενους καί φοβισμένους θρησκευτικούς μας ταγούς...  Νά τά γράψεις ατά πως κριβς στά επα. Ο οράνιες δυνάμεις εναι θλιμμένες πό τούς λληνες ρθοδόξους. Παναγία μας καί ο γιοί μας δύρονται καί κλαίγουν γοερς γιά τήν πρωτοφαν γιά τό θνος μας κατάντια. Πέσαμε μαχητί στήν καλοστημένη παγίδα τν κφραστν το μυστηρίου τς νομίας». Ατά επε μεταξύ λλων γνωστός γέροντας σκητής το Παγγαίου ρους. Καί πρόσθεσε: «Νιώθω προσωπικά πολύ νοχος. μαρτωλότητά μου μπόδισε τήν προσευχή μου νά φθάσει στό Θεό, τσι στε νά ποτρέψει τά σχέδια τν νόμων. Τό τίμημα πού θά πληρώσουμε λοι, ρασοφόροι καί λαϊκοί θά εναι βαρύ. Κύριος νά μς λεήσει. Μή λησμονήσεις νά νημερώσεις τούς πιστούς γιά τό συντονιστικό κέντρο πού δημιούργησε πονηρός προκειμένου νά παγιδεύει στά δίκτυα τς νομίας μέ τό χρμα καί τή δόξα καί τούς κβιασμούς κυβερνήσεις καί λαούς»!

Ναί, Χριστιανοί μου! γέροντας σκητής το Παγγαίου ρους χει δίκαιο. πάρχει να συντονιστικό κέντρο πού ποβλέπει νά στρώσει τό χαλί στόν ντίχριστο μέσα πό τήν πιβολή μίας στυγνς δικτατορίας, τήν ποία πιπιλίζουμε λοι ς παγκοσμιοποίηση. Μοναδικός χθρός το κέντρου ατο εναι Χριστός καί τό Εαγγέλιο. Ατό εθύνεται γιά τήν θική κατάντια τς Ερώπης! λλά ς πάρουμε τά πράγματα πό τήν ρχή.

Ο παρτίζοντες τοιοτο τό κέντρο συναντήθηκαν τό 1897 στή Βασιλεία τς λβετίας καί λαβαν συγκεκριμένες ποφάσεις, τίς ποες σήμερα μέ τάχιστο ρυθμό πιχειρον νά φαρμόσουν. Ο ποφάσεις ατές διέρρευσαν τό 1901 πό να Ρσο καί γιναν γνωστές ς τά πρωτόκολλα τν Σοφν τς Σιών. Στό 10ο πρωτόκολλο ναφέρεται κατηγορηματικά μμονή τους νά διαλύσουν καί νά καταστρέψουν τήν χριστιανική οκογένεια. Χωρίς νά μπομε σέ λεπτομέρειες ποδεικτικο χαρακτήρα θά παρουσιάσουμε μόνο ρισμένα βήματα το συντονιστικο ατο κέντρου πού τή δεκαετία το 1950 λαβε καί συγκεκριμένο νομα γιά νά δρ πιό εκολα καί ποτελεσματικά. ναφερόμαστε στήν πρώτη συνεδρίαση τς μιαρς λέσχης Μπίλντερμπεργκ στήν ποία πικεφαλς χει τεθε βραϊκς καταγωγς μεγιστάνας το πλούτου, μεγαλοτραπεζίτης Ντέϊβιντ Ροκφέλερ.

Τότε λοιπόν ποφασίστηκε μεταξύ λλων πολιτικν ποφάσεων καί χρηματοδότηση το κινήματος το φεμινισμο μέ συγκεκριμένη προπαγάνδα πού περιελάμβανε σειρά πολιτικν ποφάσεων καί κατέληγε καί στά πλά λαϊκά στρώματα καί εχε ς στόχο νά κτυπηθε θεμέλιος λίθος τς χριστιανικς οκογένειας γυναίκα. Δέν εναι τς παρούσης στιγμς νά περιγράψουμε τό σύνολο τν ποφάσεων ( θά τό γράψουμε ν εθέτω χρόν) λλά θά ναφερθομε πλά στούς τρες βασικούς στόχους.

1. πρτος στόχος τς ξόδου τς χριστιανς γυναίκας πό τό σπίτι καί τήν οκογένειά της εχε νά κάνει μέ τή δημιουργία μίας τεράστιας βιομηχανίας πού τήν εχε ς κέντρο καί τά κέρδη πού ατή θά πέφερε... νδυση, πόδηση, καλλυντικά κ.ο.κ. λα ατά συνδέονταν μέ τήν καλλιέργεια νός πέρμετρου γωισμο πού κδηλωνόταν ς σότητα τν δύο φύλων καί χι μόνο.

2. δεύτερος στόχος, ποος τελικά καί πετεύχθη μέ τίς νέες οκογενειακές νάγκες πού δημιουργήθηκαν εχε νά κάνει μέ τή δραστική μείωση τς τεκνογονίας. ργαζόμενη γυναίκα σέ σκληρές  ντρικές ργασίες φθανε κατάκοπη στό σπίτι καί κ τν πραγμάτων δέν μποροσε νά φιερώσει χρόνο γιά τό σύζυγό της -πού γινε στό ποσυνείδητό της καί νταγωνιστής καί στά παιδιά της. τσι ο χριστιανικές οκογένειες παψαν νά εναι πολύτεκνες, πως παλαιά...

3. τρίτος στόχος εχε νά κάνει μέ τό λεύθερο πεδίο δράσης πού δημιουργετο πό τήν πουσία της πό τό οκογενειακό περιβάλλον καί φοροσε τή διαπαιδαγώγηση τν παίδων. Μία λόκληρη βιομηχανία στήθηκε γιά νά μεταδοθον τά μικρόβια τς νομίας στά χριστιανόπουλα. Μία βιομηχανία πού ξεκινοσε πό τά γνωστά Μίκυ Μάους, τίς γνωστές νόητες φιλοσοφικές δεολογίες, τή μουσική, τήν τηλεόραση, τόν λεγχο τς κπαίδευσης (βλ. λ.χ. πόλεμο κατά το μαθήματος τν θρησκευτικν) πό τά τοπικά παραρτήματα τς μιαρς λέσχης, δηλαδή τίς τεκτονικές στοές, τή διάδοση τν ναρκωτικν οσιν καί το λκοόλ, τήν καλλιέργεια παθογόνων καταστάσεων, κ.ο.κ.

Τά νωτέρω ποτελον ξεχωριστά τό καθένα λόκληρα κεφάλαια πού γιά νά ναλυθον παιτον πολλούς τόμων βιβλίων (βλ. καί βιβλίο Τυφώνας Παγκοσμιοποίηση κδ. γαθός Λόγος).

Μετά τήν πίτευξη το φεμινιστικο κινήματος πού ξ λοκλήρου πευθύνθηκε μόνο σέ χριστιανικές κοινωνίες εχε δη δημιουργηθε τό κατάλληλο δαφος γιά νά κολουθήσουν πάλι σέ πολιτικό καί κοινωνικό πίπεδο νομιμοποίηση τς πορνείας, τς μοιχείας καί τς κτρωσης λλά καί διαφημιστική καμπάνια πού συνόδευσε τίς κινήσεις ατές. Σέ δύο μόλις δεκαετίες ατές το ’70 καί το ’80  ψηφίστηκαν στό νομα τς δημοκρατίας καί τν κατευθυνόμενων νθρωπίνων δικαιωμάτων πό θνικά χριστιανικά κοινοβούλια συγκεκριμένοι νόμοι πού πέτρεπαν λεύθερα τήν νάπτυξη τς πορνείας καί τς μοιχείας λλά καί τήν κτρωση. Ταυτόχρονα προωθονταν διατάξεις καί νάλογοι νόμοι διευκόλυνσης τν διαζυγίων καί πιδότησης τν νέων μονογονεϊκν οκογενειν πού δημιουργονταν...

κριβς τή δεκαετία το 1970 ξεκιν πό τά δια κριβς κέντρα πού δρον στίς σκλαβωμένες πό τό κέντρο ατό τς νομίας ΗΠΑ κστρατεία πέρ τς μοφυλοφιλίας. Παρουσιάζουμε να χαρακτηριστικό πόσπασμα τς κθεσης τς παιδοψυχίατρου Καλλιόπης Προκοπάκη, πού πρτος πρίν πό μία σχεδόν δεκαετία δημοσίευσε ξ λοκλήρου «Στύλος ρθοδοξίας» γιά νά διαπιστώσετε τό πς κλαμβανόμενη ς ψυχασθένεια δ καί 4000 τη κατέστη νθρώπινο δικαίωμα καί σεξουαλική διαφορετικότητα!

« μοφυλοφιλία συμπεριλήφθηκε ς ψυχιατρική διαταραχή (κοινωνικοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας) στήν πρώτη κδοση το Διαγνωστικο καί Στατιστικο γχειριδίου τν Ψυχιατρικν Διαταραχν (DSM-I) τς μερικανικς Ψυχιατρικς ταιρείας, τό 1952. Στήν δεύτερη κδοση (DSM-II) τό 1968, μοφυλοφιλία συμπεριλήφθηκε στίς σεξουαλικές ποκλίσεις (πού δέν εναι δυνατόν νά ποκαταστήσουν τήν φυσιολογική συμπεριφορά). Τό 1973, μετά πό μεγάλες πιέσεις πό τό κίνημα τν μοφυλοφίλων, ποφασίστηκε μέ ψηφοφορία στήν μερικανική Ψυχιατρική ταιρεία καί 58% πλειοψηφία (περίπου 10.000 ψφοι) νά μήν θεωρεται πλέον μοφυλοφιλία  ψυχιατρική διαταραχή. τσι, τρίτη κδοση το Διαγνωστικο καί Στατιστικο γχειριδίου τν Ψυχιατρικν Διαταραχν (DSM-III) τό 1980 περιελάμβανε μόνο τόν ρο «γω-δυστονική» μοφυλοφιλία, στήν γενική κατηγορία τν «ψυχοσεξουαλικν διαταραχν», ννοώντας τι φ’ σον τό τομο δέν νοχλεται πό τήν μοφυλοφιλία του, δέν συνιστ ατή ψυχιατρική διαταραχή. Στήν πόμενη ναθεωρημένη κδοση (DSM-III-R) τo 1987 καί ρος «γω-δυστονική μοφυλοφιλία» παύει νά φίσταται. Γίνεται μόνο μία ναφορά σέ «σημαντική καί πίμονη δυσφορία ς πρός τόν σεξουαλικό προσανατολισμό». To 1992 κατηγορία «μοφυλοφιλία» φαιρεται καί πό τήν Διεθν Ταξινόμηση τν σθενειν (ICD-10), το Παγκόσμιου ργανισμο γείας (WHO). Τό 1997 μερικανική Ψυχολογική ταιρεία ποστήριξε τό δικαίωμα τν μόφυλων γάμων (!!!). Τό 1998 καί τό 2000, μερικανική Ψυχιατρική ταιρεία, μετά πό πρόταση τν μοφυλοφίλων καί μφισεξουαλικν ψυχιάτρων τς ταιρείας, δημοσίευσε τήν ντίθεσή της σέ θεραπεες πού χουν στόχο νά λλάξουν τίς σεξουαλικές προτιμήσεις τν μοφυλοφίλων, ποδεχόμενη μως τι σέ ρισμένες περιπτώσεις ατό εναι παραίτητο. ρισμένοι ψυχίατροι φθάνουν στό σημεο ν’ ρνονται τήν θεραπεία κόμη καί ταν τούς ζητεται. ντίθετα, μεγάλη μερίδα ψυχιάτρων θεωρε τήν ρνηση ατή νήθικη καί ντιδεοντολογική...»

Τό διο κέντρο τς νομίας πό τό 1989 καί φεξς χρηματοδότησε μέ δισεκατομμύρια δολάρια τήν προπαγάνδα πέρ το κιναιδισμο. πό τά λεγχόμενα ξ ατο το κέντρου πλειονότητα τν μερικανικν καί ερωπαϊκν Μέσων Μαζικς νημέρωσης κυρίως μως τήν τηλεόραση προωθήθηκε παρουσία σέ τηλεοπτικές σειρές, σήριαλ λλά καί κινηματογραφικές ταινίες κίναιδων καί ξεκίνησε πλύση γκεφάλου. Τή δεκαετία το 1990 καί το 2000 συμπεριλήφθηκε κιναιδισμός, κτηνοβασία καί παιδεραστία πό τό γενικό ρο τς σεξουαλικς διαφορετικότητας στό Ερωσύνταγμα ρχικά καί τή Συνθήκη τς Λισσαβόνας μετέπειτα καί γιναν μέ συνοπτικές διαδικασίες ποδεκτά πό τά χριστιανικά ερωπαϊκά κράτη. Κατόπιν ατν ρχς γενομένης πό τήν λλανδία θεσμοθετήθηκε ς νόμος σύζευξη τν νωμάλων πού ποτελε να κόμη κτύπημα στόν στό τς χριστιανικς οκογένειας. Τό 2008 πεγράφη πό τόν τότε πρωθυπουργό τς χώρας Συνθήκη τς Λισσαβόνας καί κτοτε ξεκίνησαν ο πιέσεις νομιμοποίησης τς νωμαλίας μέ τή γνωστή σέ λους μας κατάληξη. Σύντομα θά κολουθήσει νομιμοποίηση τς κτηνοβασίας καί τς παιδεραστίας (θά μειωθε τό ριο νηλικίωσης πό τά 18 στά 12 καί ταυτόχρονα θά πολυδιαφημιστε στείρωση τν κοριτσιν ς μόδα...) Θά νομιμοποιηθον πίσης ρχικά τά λεγόμενα ς λαφριά ναρκωτικά (χασίς καί μαριχουάνα) καί ργότερα τά πιό  σκληρά (ρωίνη καί κοκαΐνη κ. .) μέ τήν πίκληση τς πάταξης το μαύρου χρήματος καί τς φοροδιαφυγς... δη κομματικά σχήματα στήν λλάδα καί πρώην πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου προπαγανδίζουν πρός τήν κατεύθυνση ατή.

Σέ λη ατή τήν ξέλιξη στό ργο τς μιαρς λέσχης Μπίλντερμπεργκ συνέβαλαν τέλος λεγχος καί τς διατροφικς λυσίδας, τά φάρμακα, τά μβόλια, ο εροψεκασμοί, ο τεχνητές οκονομικές μάστιγες κ. .

Καλοί μου χριστιανοί φείλουμε νά συνειδητοποιήσουμε τι νας νέος σκληρός διωγμός κατά τς χριστιανικς πίστης χει ξεκινήσει δ καί δεκαετίες. Στύλος ρθοδοξίας στό τεχος κτωβρίου παρουσίασε τά μυστικά σχέδια γιά τόν λεγχο τς θρησκευτικς γεσίας μας πού κπόνησε μιαρή λέσχη κατά τή συνεδρίαση της τόν περασμένο ούνιο στίς Αστριακές λπεις. δη ο προτεσταντικές καί Ρωμαιοκαθολική δοξασίες καί ο γεσίες ατν τελον πό πλήρη λεγχο. Δέν πέρασαν κν λίγοι μόνο μνες γιά νά διαπιστώσουμε λοι τήν διαφορία καί τήν δράνεια τν ρθοδόξων Προκαθημένων στήν νομιμοποίηση τς κτροπς ρχαία λληνιστί χαυνοπρωκτίας πό τήν λληνική Βουλή.  
Θεός νά βάλει τό χέρι Του.

+++