Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

"ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΜΕΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ"


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ, ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΥΝ ΙΕΡΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ  ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ !!! 

Αποτέλεσμα εικόνας για συμπροσευχη παπα βαρθολομαιου

Αποστολικός Κανὼν ΞΒ´
Εἴ τις κληρικὸς διὰ φόβον ἀνθρώπινον, Ἰουδαίου ἢ Ἕλληνος ἢ αἱρετικοῦ, ἀρνήσεται, εἰ μὲν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἀποβαλλέσθω· εἰ δὲ τὸ ὄνομα τοῦ κληρικοῦ, καθαιρείσθω· μετανοήσας δέ, ὡς λαϊκὸς δεχθήτω.

Αποστολικός Κανὼν ΞΕ´
Εἴ τις κληρικός, ἢ λαϊκός, εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν Ἰουδαίων ἢ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καὶ καθαιρείσθω καὶ ἀφοριζέσθω.

Υ.Γ
Ευχαριστούμε τον Η.Σ για την πνευματική μέχρι τώρα βοήθεια που μας παρέχει !!!

+++